Avārijas dienesti (policija – 110, gāzes dienests – 114, ugunsdzēsēji – 112)

Valmiera, Stacijas iela 45
“Adara” – namu apsaimniekošana

Sazinies ar mums

Noderīga informācija

Lai ziņotu par problēmu situācijām,
zvaniet
+371 20225503

Pēdējie jaunumi

Šeit varēsiet atrast sev noderīgu jaunāko informāciju.

Dzīvokļu īpašnieki, kuri nav privatizējuši mājas zemes piederošās domājamās daļas no pilsētas pašvaldības par zemes nomu maksā trīs reizes vairāk.
Lai noslēgtu līgumu un ierakstītu savas domājamās daļas par zemi Zemesgrāmatā, jāgriežas Valmieras pilsētas pašvaldībā (nekustamā īpašuma pārvaldē).
Nav privatizējuši zemi Stacijas ielā dzīvokļi Nr.: 16,18,19,20,30,36,37,49,50,61,64,75,83,94,102.
Ūdens ielā 1 dzīvokļi Nr.: 9,28,30,34,52,73,74,78.
Informācija pie mājas pārvaldnieka.

Ziņas var nodot:

1. Mājas lapā: www.adara.lv; 

2. E-pastā: biedriba.adara@inbox.lv;

3. Kāpņu telpas pasta kastē (ūdens rādījumi).

Biedrība “ADARA”

Biedrība “ADARA” nodibināta 2001. gada 7. februārī Valmierā.

Biedrību “ADARA” izveidojuši mājas Stacijas ielā 45, Valmierā, dzīvokļu īpašnieki. Biedrība tika nodibināta, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Pēc tam biedrībai pievienojās Ūdens ielas 1. nama, Valmierā,
dzīvokļu īpašnieki. Kopsapulču starplaikos biedrību vada valde 5 cilvēku
sastāvā.

Mājā Stacijas ielā 45 ir 126 dzīvokļi ar kopējo platību – 9694 m2 , Ūdens ielā 1 ir 78 dzīvokļi ar 3089 m2 kopējo platību.
Abas mājas ir renovētas, izmantojot ERAF fondus “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Mājās ir uzstādīti C precizitātes klases ūdens patēriņa skaitītāji (ŪPS) ar attālinātu ŪPS rādījumu nolasīšanu mēneša beigās.