Avārijas dienesti (policija – 110, gāzes dienests – 114, ugunsdzēsēji – 112)

Pakalpojumi – māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

Biedrība “ADARA” sniedz daudzdzīvokļu māju Stacijas ielā 45, Ūdens ielā 1 pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, ievērojot spēkā esošus normatīvos aktus un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumus.

Tehniskie darbi ēkas uzturēšanas vajadzībām

1. Siltumapgādes sistēmas uzturēšana
2. Ūdens un kanalizācijas sistēmas uzturēšana, nepārtrauktas darbības nodrošināšana
3. Elektroinstalācijas, koplietošanas telpu un teritorijas apgaismojuma nodrošināšana
4. Ventilācijas sistēmas uzturēšana
5. Lietus ūdens noteku sistēmas uzturēšana
6. Avārijas seku novēršana – diennakts laikā

Teritorijas sakopšanas darbi

1. Lielgabarīta atkritumu izvešana
2. Lapu, zaru un zāles novākšana un izvešana
3. Teritorijas uzkopšana, ievērojot sezonas apstākļus
4. Sniega tīrīšana, savākšana un izvešana
5. Atkritumu urnu apkope un iztukšošana

Administrēšana un pārvaldes darbi

1. Nekustamā īpašuma pārvaldnieka pakalpojumu sniegšana
2. Grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniegšana – saskaņā ar LR pastāvošo likumdošanu
3. Apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājuma fonda glabāšana
4. Būvdarbu tāmju sastādīšana
5. Juridiskās darbības un konsultācijas (sadarbība ar būvuzņēmējiem un cita veida līguma slēgšana)
6. Teritorijas labiekārtošana, ēku remonta, celtniecības un citu kopīpašumam nepieciešamo darbu plānošana, darbu organizēšana un vadīšana

Piedāvājumi dzīvokļu īpašniekiem

1. Santehniķa pakalpojumi

2. Elektriķa pakalpojumi